Hjelpegruppe på plass til rettssaken

Etter flere kritiske hendelser har Riska bydel fått egen beredskapsplan for ulykker og kriser. En frivillig hjelpegruppe stiller opp for dem som er berørt av drapet på Ingrid-Elisabeth Berg.

Helene Andreassen


Helsesøster Rigmor Bjørgo er en av ressurspersonene i hjelpeteamet i Riska. Teamet møter berørte personer i krise med god tid og rom for følelser.- De unges følelser er sunne og normale, men det er viktig at det ikke oppstår rykter. Foto: Anders Minge
Les også
Kjæresten kan få 15 år

Rigmor Bjørgo er helsesøster med ansvar for skolene i Riska. Hun er med i en tverrfaglig hjelpegruppe med personer fra barnehage, skole, kirke og helsetjenesten, som har som mål å tilby hjelp til dem som blir berørt når katastrofen rammer.

Hjelpegruppen, i samarbeid med kommuneoverlegen, har vært aktive ved flere hendelser. Som i fjor da bygda ble rammet som følge av tsunamien. Og i vår, etter at Ingrid Elisabeth Berg ble drept av en annen av bygdas unge.

Ressurspersoner
- En beredskapsplan ble laget på bakgrunn av erfaringer fra andre kriser i bygda, sier Bjørgo. - Akuttpersonell utenfra er raskt til stede, men forlater bygda igjen etter akuttfasen. Å bearbeide følelser og reparere skader som har rammet et bygdesamfunn, tar lang tid. Det er her vi kommer inn, sier Bjørgo.

Gruppen består av fagpersoner som kan trekke i tråder, være tilgjengelige og knytte kontakter mellom andre fagpersoner og mennesker som trenger hjelp.

Samler unge berørte
Da drapet skjedde på Hommersåk natt til 22. januar, ble hjelpegruppen aktivert sammen med kommunens krisepersonell, under ledelse av kommuneoverlegen. I tiden etter har Bjørgo og andre i hjelpegruppen bistått de av de pårørende som har ønsket det, samt ungdommer fra bygda. Torsdag denne uken ønsker gruppen å samle alle ungdommene som er berørt på en eller annen måte, til informasjon og samtaler.

- I forkant av rettssaken mandag, ønsker vi å informere om det som skal skje i Tingretten. Vi vil lytte til ungdommens tanker og behov. Vi ønsker å snakke om hvordan de skal forholde seg til media.

Samlingen torsdag er i Riska kirke klokken 19.30. Der vil det bli mulighet for de unge både til å snakke med oss og med hverandre, sier hun.

Videre vil kirken også være åpen på kveldstid under rettssaken mandag 19. og tirsdag 20. juni fra klokken 19.30.

Sinne og sorg
Rigmor Bjørgo sier oppfølgingen fra hjelpegruppen kan strekke seg over ett år.

- Vi vet at det er mange slags følelser som rører seg i ungdomsgruppene. Sinne, sorg, frustrasjon, fortvilelse, spørsmål som: Hvorfor skjedde dette? Hva var vitsen? Når rettssaken starter, vil minnene strømme på og sterke følelser kan komme fram. Derfor er det viktig for oss både å samle ungdommene for å informere om hva som skjer i rettssalen og la de unge selv få komme med sitt, sier hun.

- De unges følelser er sunne og normale, men det er viktig at det hele forankres i den informasjonen vi må forholde oss til. I slike situasjoner kan rykter oppstå. Vi ønsker å få slikt fram i lyset før de fester seg som sannheter, sier Bjørgo.

Beredskapsplanen er et hjelpemiddel til å komme videre i spørsmålet: Hvordan kan bygda leve videre med det som har skjedd på en best mulig måte? I tillegg har skolen og barnehagene egne kriseplaner.

Trafikkulykker, båtulykker, industriulykker, brann på institusjoner, ulykker der barn er på utflukt, ulykker på gård, drap og selvmord er områder som omfattes av beredskapsplanen.