INNENRIKS
DREPT: Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble drept den 22. januar i år med fire skudd etter en krangel.
DREPT: Ingrid-Elisabeth Berg (16) ble drept den 22. januar i år med fire skudd etter en krangel.

- 11 år er for mye

Forsvarsadvokaten til den drapstiltalte 17-åringen mener aktors straffepåstand er for streng.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien la i dag ned påstand om 11 års fengsel for 17-åringen som er tiltalt for drapet på Ingrid-Elisabeth Berg (16). Forsvarsadvokat Øyvind Gunnar Helgevold mener aktor er for streng i denne saken:

- Vi hadde forventet mer strafferabatt på grunn av flere forhold. Min klient erkjente drapet etter kun fire timer, noe som må være norgesrekord. Han er også ung og lider av ADHD, sier Helgevold til TV2 Nettavisen.

Forsvarsadvokaten mener aktor ikke har tatt nok hensyn til disse forholdene i straffepåstanden.

- For høy
- Min klient er ikke urettferdig behandlet, men vi syns straffenivået aktor legger opp til er for høyt. Hvis du ser på Baneheia-drapet, nektet den ene tiltalte for forholdet i fire uker før han tilsto, og fikk da to års strafferabatt for tilståelsen. Det mangler litt konsekvens og harmoni i straffepåstandene, sier Helgevold.

I retten kom det frem at politiet ville at tiltalen skulle lyde overlagt drap, som har en 21 års strafferamme. Påtalemyndigheten derimot kom i dag frem til en påstand om forsettlig drap, som har en strafferamme på 15 år. Årsaken til at aktor ba om mindre enn maksimalstraffen, er tiltaltes unge alder.

Mye følelser
Helgevold vil ikke kommentere hvordan hans klient personlig takler saken, men innrømmer at det har vært mye følelser i sving.

- Det har vært en tøff sak for alle parter, med mye sterke følelser. I går var det til og med en meddommer som begynte å gråte i retten, sier Helgevold.

Dom faller i Sandnes tingrett neste onsdag, og det blir da klart om dommerne følger aktors påstand. Helgevold vil ikke spekulere i hva som blir resultatet, men sier at en anke ikke er utenkelig.

- Hvis straffen står på 15 år, ligger det nok en anke i lufta, sier Helgevold.

Familien til drepte Ingrid-Elisabeth Berg vil ikke kommentere saken på dette tidspunkt.

- Familien avventer dommen, og inntil da vil de ikke kommentere straffepåstanden eller saken generelt, sier bistandsadvokat Gyrid Holmen til TV2 Nettavisen.

21.06.06 16:52
 


Få nyhetene rett i innboksen

Meld deg på TV 2 Nettavisens nyhetsbrev.

Hvilke tidspunkt vil
du motta nyhetsbrevet?
kl 08:30    kl 11:30    kl 15:30
Epost-adressen din:

Mer informasjon

Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Fungerer demokratiet i Norge?
Saklige diskusjoner
Saklige diskusjoner
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Fungerer demokratiet i Norge?
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Fungerer demokratiet i Norge?
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Skal du bort fra PC'en? Følg utviklingen videre på mobilen!
SISTE FRA NETTAVISEN

Forlatt av UD i bombe-regnet

UD nektet Eivind Årsland å ta med sin gravide kone på bussen hjem til Norge.

Les også: Bussene på vei ut av Beirut

Les mer  ]     16.07.06 14:45


Jakter på drapsdømt

Politiet i Trøndelag har i natt lett med helikopter etter en drapsdømt mann i Sør-Trøndelag.

Les mer  ]     16.07.06 09:05Utgavesjef: Tormod Utne  |  Redaksjonssjef: Per Gunnar Sværen  |  Magasinsjef: Ronald Toppe
Ansvarlig redaktør: Gunnar Stavrum  |   Salgsdirektør: Søren Eriksen  |  Portalsjef: Pål Øverseth Nisja  | Nyhetsredaktør: Geir Selvik

Besøksadresse: Karl Johans gate 16 Postadresse: Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 02255    Telefax redaksjonen: 2100 6003  Telefax salg: 2100 6002
[ Annonsering ]  [ Ansatte ]  [ Personvern ]  [ Tips oss ]
Copyright © 2006 TV 2. All rights reserved.
Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med TV 2 Nettavisen AS (utgiver) eller med Mediebedriftenes Klareringstjeneste (www.klarering.no) er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Powered by       Built with       Published with