INNENRIKS

Kan bruke vold igjen

17-åringen som skjøt og drepte sin 16 år gamle kjæreste, kan bli voldelig igjen slår de rettspsykiatriske sakkyndige fast.

Rettssakkyndig Michael Setsaas fra Gades institutt i samtale med aktor Harald L. Grønlien.
Rettssakkyndig Michael Setsaas fra Gades institutt i samtale med aktor Harald L. Grønlien.

- Urettferdighet, mangel på respekt eller respons og lignende opplevelser kan føre til at «han klikker» og deretter handler aggressivt. Ut ifra dette er det en stor risiko for voldelig adferd i fremtiden, sier Michael Setsaas, som er spesialist i psykiatri.

Drept for respekt
17-åringen drepte Ingrid-Elisabeth Berg med tre skudd i brystet og et i buken fordi hun ikke reagerte som forventet da han pekte en ladd pistol mot henne.

- Jeg ville at hun skulle vise meg respekt, forklarte han.

Tidligere på natt til 22. januar hadde kjæresteparet kranglet. Ingrid Elisabeth hadde blant annet sagt at hun ville sove hos sin bestekamerat. Det var det som fikk 17-åringer til det kan beskriver som «å klikke».

- Jeg ville skyte henne i foten. Da ville hun forstå, forklarte han i retten.

ADHD
Michael Setsaas er spesialist i psykiatri og rettsprsykiatrisk sakkyndig. Sammen med ytterligere en psykiater har han observert 17-åringen og har hatt samtaler med ham etter drapet.

- Disse observasjonen gir grunnlag for en klinisk diagnose. På grunn av hans unge alder er det for tidlig å konkludere med en personlighetsforstyrrelse. Men det han har vært igjennom i ung alder, med innbrudd og nasking, er tidlige tegn på en lik adferdsforstyrrelse, sier Setsaas i retten.

Psykiateren peker også på at 17-åringen har dysfunksjonelle og følelsesmessige problemer.

En kamerat av 17-åringen og den tiltalte selv har sagt at han hadde lett for å bli sjalu.

Han skal også reagere med sinne over tilsynelatende små hendelser.

- Han har dårlig impulskontroll og svikt i empatien. Samlet er dette et klart tegn på hyperkinetisk forstyrrelse, kalt ADHD, sier rettspsykiateren.

17-åringen har to ganger på 90-tallet fått psykiatrisk behandling i perioder. Setsaas viser likevel til at tiltalte handler som han gjør.

- Han får i dag behandling fra barne- og ungdomsspykiatrisk avdeling i Stavanger.

Rettspsykiateren opplyste i retten at måten 17-åringen til nå har handlet på, gir grunn til bekymring.

Han anbefaler også mange års behandling og en ny klitisk utredning når den tiltalte blir eldre.

- Roet med valium
Da 17-åringen møtte i retten mandag opptrådte han rolig, og så ned i bordplaten bortsett fra da han forklarte seg. Han hadde fått valium i forkant.

- Det syne- han har ikke spist og må få valium. Det er klart at dette har vært en belastning for alle parter. Men jeg synes han har belyst hendelsesforløpet riktig, sa hans forsvarer advokat Gunnar Øystein Helgevold til TV 2 Nettavisen.

Han viser også til at hans klient få minutter etter drapet ringte politiet og forklarte hva han hadde gjort.

- Det sier jo noe. Og er et tankekors, sier forsvareren.

Ukjent diagnose
Ifølge forsvarer Helgevold kjente ikke 17-åringen eller familien til at 17-åringen skal ha hatt ADHD, slik de rettsmedisinske psykiatriske konkluderer med.

- Denne diagnosen ble de først avdekket i vår, og det ble satt i gang behandling, sier han.

Advokaten er også i dialog med Kriminalomsorgen for å sikre ham et soningssted som er mest hensiktsmessig i forhold til videre behandling.

- Han må sikres en god oppfølging for å komme tilbake til samfunnet igjen, sier Helgevold.

Førstestatsadvokat Harald L. Grønlien sier til TV 2 Nettavisen at han vil legge den rettsmedisisnske uttalelsen til grunn når han vurderer påstand om straffeutmåling. Men han har ikke bedt om forvaring for 17-åringen.

19.06.06 18:43
 


Få nyhetene rett i innboksen

Meld deg på TV 2 Nettavisens nyhetsbrev.

Hvilke tidspunkt vil
du motta nyhetsbrevet?
kl 08:30    kl 11:30    kl 15:30
Epost-adressen din:

Mer informasjon

Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Fungerer demokratiet i Norge?
Saklige diskusjoner
Saklige diskusjoner
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Fungerer demokratiet i Norge?
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Fungerer demokratiet i Norge?
Norges aviser: Aviseiernes prosjekt å forvandle leseren til en idiot
Skal du bort fra PC'en? Følg utviklingen videre på mobilen!
SISTE FRA NETTAVISEN

Forlatt av UD i bombe-regnet

UD nektet Eivind Årsland å ta med sin gravide kone på bussen hjem til Norge.
Les også: Bussene på vei ut av Beirut

Les mer  ]     16.07.06 14:51


Jakter på drapsdømt

Politiet i Trøndelag har i natt lett med helikopter etter en drapsdømt mann i Sør-Trøndelag.

Les mer  ]     16.07.06 09:05Utgavesjef: Tormod Utne  |  Redaksjonssjef: Per Gunnar Sværen  |  Magasinsjef: Ronald Toppe
Ansvarlig redaktør: Gunnar Stavrum  |   Salgsdirektør: Søren Eriksen  |  Portalsjef: Pål Øverseth Nisja  | Nyhetsredaktør: Geir Selvik

Besøksadresse: Karl Johans gate 16 Postadresse: Postboks 2 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: 02255    Telefax redaksjonen: 2100 6003  Telefax salg: 2100 6002
[ Annonsering ]  [ Ansatte ]  [ Personvern ]  [ Tips oss ]
Copyright © 2006 TV 2. All rights reserved.
Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale direkte med TV 2 Nettavisen AS (utgiver) eller med Mediebedriftenes Klareringstjeneste (www.klarering.no) er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Powered by       Built with       Published with